Aan alles komt een einde...

Al gedurende een tiental jaren combineer ik de werkzaamheden van Roelink GrafiMedia met onderwijsactiviteiten bij Fontys Hogeschool Venlo. Deze combinatie vergt behoorlijk veel van mijn energie. Ik heb daarom besloten de bedrijfsactiviteiten van Roelink GrafiMedia te beëindigen, waardoor ik me volledig kan richten op het begeleiden van jonge mensen in hun eerste stappen richting hun werkzame leven. Het inspireert en motiveert me om dit samen met collega's te mogen doen. Dit betekent dat Roelink GrafiMedia ophoudt te bestaan.

Ik kijk terug op 30 mooie jaren, met fijne klantencontacten.
Ik dank jullie voor de prettige samenwerking en wens iedereen alle goeds voor de toekomst.